Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Lisenstyper

Navn Beskrivelse Antall produkter
Enbrukerlisens Personlig lisens. Grunnenhet må kjøpe til alle som skal bruke programmet.
Informasjon om hvordan en kan bestille lisensen finner du gjerne under punktet "Annen informasjon".
40
Gratis Program som er gratis. Kan installeres av alle. 125
Site lisens Universitetet i Oslo (UiO) har kjøpt inn lisenser for alle brukere av programmet.

Se tabellen under "Lisensbetingelser" for ev. studenttilgang.

Vanligvis kreves ikke filgruppemedlemsskap og programvaren kan uten videre lastes ned.

Dersom ledeteksten "Filgruppe" ikke finnes i beskrivelsen, kan produktet lastes ned uten videre. Er det en filgruppe, må brukeren registrere sitt brukernavn hos windows-klient@usit.uio.no.
46
Volum lisens Volumlisens betyr at et stort, men ikke uendelig antall lisenser er innkjøpt. Lisensene er tilgjengelige for ansatte ved UiO. Se tabellen under "Lisensbetingelser" for ev. studenttilgang.

Brukere må i de fleste tilfeller registrere sitt brukernavn hos windows-klient@usit.uio.no for å kunne laste ned programmet.
8