Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: Maple

Versjon 2018 for Windows

Programinformasjon

KategoriAnalyse
BeskrivelseMere informasjon finnes på:

http://www.maplesoft.com/products/maple/demo/index.aspx

Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av Maple for Windows:
https://programvare.uio.no/produkt/58.html?pid=3&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Site lisens Enkelte større brukermiljøer har instituttlisens som kan omfatte brukere ved instituttet. Sjekk med din lokale IT-ansvarlige om det gjelder ditt brukermiljø
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Nei
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Nei

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering For privat maskin: https://winprog.uio.no
Silent-install For UiO-drevet maskin: https://software.uio.no
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Annen informasjonFor nedlastingsinformasjon, se:
http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/p-base/nedlasting.html

Dette dokumentet linker opp plattformspesifikke dokumenter for Macintosh- og Windowsmaskiner.

Sjekk produsentens websider for ev. oppdateringer, tips, FAQ, etc. Denne type stoff er ofte lagret under "Support" på websidene.

Enheter som har "instituttavtale" for en eller flere av programmene SPSS, SAS, MAPLE og MATLAB er listet opp i dokumentet: http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/p-base/instavt.html
Produsent Cybernet Systems Co. Ltd
E-post: cybernet-products@cybernet.co.jp
Datoer
Opprettet:01.02.2019
Sist endret:01.02.2019
Driftsnivå 1

Andre versjoner

Windows
Maple 2016
Maple 2015
Maple 18
Maple 17 Under utfasing, slettes etter 07.11.2014
Mac
Maple 2018
Maple 2016
Maple 2015
Maple 18 Under utfasing, slettes etter 24.12.2016