Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: ArcGis

Versjon 10.8.1 for Windows

Programinformasjon

KategoriAnalyse
BeskrivelseArcGIS er ESRI sin nye produktfamilie bygd på industristandarder med eksepsjonell funksjonalitet som i tillegg er lett å bruke. Til sammen danner produktene et enhetlig system for dataetablering, forvaltning, innsyn, integrasjon og analyse. ArcGIS er designet som et skalerbart system som kan passe inn i enhver organisasjon fra en enkel pc til et globalt distribuert nettverk av mennesker. ArcGIS kan i hovedtrekk deles inn i Desktop produkter (PC) og serverprodukter.

Kart fra Statens Kartverk

Bruken av programpakken er altså fri for alle i UiO-miljøet. Dersom en imidlertid ønsker å benytte programmene til å utnytte kartmateriale fra Statens Kartverk, må den enkelte bruker skaffe seg tilgang til dette.
Et spleiselag med følgende UiO-miljøer: Mat.Nat-Fakultetet, Institutt for geofag, Institutt for biologi, Institutt for Arkeologi, konservering og historiske studier, UKM/Museumsprosjektet og museene på Tøyen (NHM) har kjøpt tilgang til følgende:
Økonomisk Kartverk (1:5000) - vektor, 12 fylker (mest i sør)
Topografisk kartverk (1:50000) - vektor og raster, hele landet
1:250000 - vektor og raster hele landet
1:1000000 - vektor og raster hele landet
Digital terrengmodell, 100 m og 25 m oppløsing, hele landet.

Rasterdata foreligger som DTEM-filer, vektor data som SOSI-filer. Sistenenvte må konverteres vha. SosiShape, det arbeides med felles kartdatabaser.

Brukere ved instituttene ovenfor som ønsker å benytte denne kartsamlingen, skal kontakte instituttets kartansvarlige dersom slik finnes. Kartdata forlanger et minimum av kompetanse, især vektordata, i relasjon med kartografi, projeksjoner, koordinatsystemer, lagringsstrukturer etc. Dvs, et institutt som bruker kartdata bør sørge for å ha en person som kan håndtere det og veilede brukere lokalt.
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av ArcGis for Windows:
https://programvare.uio.no/produkt/7.html?pid=3&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Site lisens
ArcGis krever intet medlemsskap i noen filgruppe. Alle brukere ved UiO kan uten videre laste ned programmet.
Når det gjelder bruk av kartmaterialet anskaffet av de samarbeidende instituttene, skal brukere fra disse registrere seg hos programvare@usit.uio.no
Interesserte utenfor disse instituttene, skal kontakte Bernd Etzelmuller fra Institutt for geofag - bernd.etzelmuller@geo.uio.no for å avklare praktiske og økonomiske forhold. Etzelmuller har intet veilederansvar for disse brukere.
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Nei
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Nei

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Annen informasjonArcGIS Desktop 10 patches automatisk av USIT

Programmet kan lastes ned fra USITs programvaretjener.

Dersom du ikke kjenner den generelle nedlastingsprosedyren, er det en web-side som tar for seg de viktigste momentene. Se:

http://www.usit.uio.no/it/programvare/nedlasting/nedlasting.html

Dette dokumentet linker opp plattformspesifikke dokumenter for Macintosh- og Windowsmaskiner.

Sjekk produsentens websider for ev. oppdateringer, tips, FAQ, etc. Denne type stoff er ofte lagret under "Support" på websidene.
Diverse moduler til programmet finner du på p:\site\dataanalyse\Gis\Moduler

ArcGis er også installert på sentrale servere ved UiO. For oppkobling og bruk av denne tjenesten, anbefales UiO-programkiosk. (for Windows) og win.uio.no ( dokumentasjon for å bruke MacOSX og Linux). For å bruke programmene på serverne, må du ha lisensen i orden på vanlig måte. Dersom programmet ikke er synlig når du er inne på kiosk eller win.uio.no, skyldes dette sannsynligvis at du ikke er medlem av den rette filgruppen (se ovenfor). For tilgang, ta kontakt med programvare@usit.uio.no.

Les mer om statistikkservere ved UiO


Klikk her for mere info
Ved spørsmål rundt ArcGIS eller dens lisenshåndtering så benytt gjerne e-post-listen: gis-drift @ usit.uio.no

Distributør Geodata
E-post: geodata@geodata.no
Produsent ESRI
Datoer
Opprettet:16.02.2021
Sist endret:16.02.2021
Driftsnivå

Andre versjoner

Windows
ArcGis 10.7.1
ArcGis 10.4.1
ArcGis 10.3.1
ArcGis 10.3
ArcGis 10.2.2
ArcGis 10.2.1
ArcGis 10.2 Under utfasing, slettes etter 08.09.2014
ArcGis 10
ArcGis 9.3