Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: f4transkript

Versjon f4 for Mac

Programinformasjon

BeskrivelsePraktisk og effektivt verktøy for transkribering av intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Se https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/datafangst-og-analyse/f4-transcribe/index.html
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av f4transkript for Mac:
https://programvare.uio.no/produkt/875.html?pid=1&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Site lisens Programmet er tilgjenglig for alle brukere på UiO
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Ja
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Ja

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering For privat maskin: https://macprog.uio.no
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Datoer
Opprettet:06.04.2021
Sist endret:06.04.2021
Driftsnivå

Andre versjoner

Windows
f4transkript f4