Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: Dell Client Configuration ToolKit

Versjon 2.2.1 for Windows

Programinformasjon

BeskrivelseClient Configuration ToolKit for å administrere BIOS på Dell-maskiner. Programmet virker ikke på maskiner fra andre produsenter, så tivolipakken og silent-installen vil bare installere CCTK på Dell-maskiner
Nyheter/plattformspesifiktDen nye versjonen støtter nye maskinmodeller og noen flere BIOS-kommandoer
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av Dell Client Configuration ToolKit for Windows:
https://programvare.uio.no/produkt/772.html?pid=3&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Gratis
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Ja
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Ja

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering P:\oem\dell\cctk
Silent-install uiosetup.bat
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Annen informasjon

Basissyntaksen for CCTK er:

cctk --variabel=verdi

Noen eksempler:

cctk --wakeonlan=enable (Skru på WakeOnLan)
cctk --acpower=on (Skru på maskinen hver dag)
cctk --autoonhr=0 og
cctk --autoonmn=1 (Skru på maskinen kl 00:11 hver natt)
cctk bootorder --sequence=hdd.1 --disabledevice=usbdev,cdrom,floppy
(Sett maskinen til å boote fra harddisk, ikke fra USB-enhet, CD-rom eller floppy)

Hvis man vil kjøre cctk på en rekke maskiner, og har en liste med maskinnavn, kan man bruke psexec fra terminalserveren lita-ts

c:\bin\SysinternalsSuite\psexec.exe @maskinliste.txt cmd /c "cd "c:\Program Files (x86)\Dell\CCTK\X86_64" & cctk --autoonhr=3"
Alle maskiner på listen Imaskinliste.txt vil få satt start til klokken 3.

Dokumentasjon fra Dell: http://www.delltechcenter.com/page/Dell+Client+Configuration+Toolkit

Produsent Dell
Datoer
Opprettet:31.10.2013
Sist endret:28.11.2014
Driftsnivå 1

Andre versjoner