Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: SamplePower

Versjon 3.0.1 for Windows

Programinformasjon

KategoriAnalyse
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av SamplePower for Windows:
https://programvare.uio.no/produkt/866.html?pid=3&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Enbrukerlisens

Dette produktet er et tillegg til SPSS og krever derfor en SPSS lisens

Lisensregler for SPSS:

1. De tilbudte softwarelisensene for akademisk bruk kan kopieres og distribueres til universitets studenter, ansatte og tilknyttede brukere.

2. Bruk av softwaren for en autorisert bruker skal være for akademisk forskning og opplæring. Disse lisensene skal ikke brukes til kommersiell virksomhet.

3. Oppdragsforskning av enhver art hvor oppdragsgiver belastes for oppdraget er ikke tillatt under avtalens akademiske lisenser.

Tilknyttede personer er personer tilknyttet universitetet som gjesteforelesere, gjesteforskere, spesialister og konsulenter som utfører oppdrag og eller prosjekter i virksomheten til universitetet. Bruk av lisenser fra Rammeavtale mellom UNINETT AS, på vegne av universitets- og høyskolesektoren, og SPSS kan bare brukes til oppgaver for høyskolen/universitetet.

HUSK at man må være ADMINISTRATOR på maskinen for å innstallere og oppdatere lisensen.
Pris pr SPSS-lisens er medio 2014 kr. 2000/år for ansatte. Studenter kjører gratis ved å registrere seg. Enkelte større brukermiljøer har instituttlisens som kan omfatte brukere ved instituttet. Sjekk med din lokale IT-ansvarlige om det gjelder ditt brukermiljø. Lisensstrenger for SPSS og tilleggsmodulene fornyes en gang i året. Årets nye lisensstrenger legges opp på programvaretjeneren så snart vi får disse, vanligvis rundt nyttår. Den enkelte bruker fornyer selv sine lisensstrenger, ev. i samarbeid med enhetens lokale IT-ansvarlige.

Tilleggsmodulene til SPSS finnes kun for Windowsplattformen.

Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Nei
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Nei

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering http://winprog.uio.no/
Silent-install http://software.uio.no/
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.
Tilgangsgruppespss-users

Nyttig informasjon

Annen informasjon

For kontormaskiner koblet til UiO-nett kan SamplePower lastes ned fra:

For privatemaskiner og maskiner utenfor UiO-nett (krever VPN) kan SamplePower lastes ned fra:

Distributør Inmetacrayon
Produsent SPSS Inc.
Datoer
Opprettet:19.05.2016
Sist endret:19.05.2016
Driftsnivå

Andre versjoner