Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: f4 & f5transkript

Versjon f4 for Windows

Programinformasjon

BeskrivelsePraktisk og effektivt verktøy for transkribering av intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Se https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/datafangst-og-analyse/f4f5transcribe.html
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av f4 & f5transkript for Windows:
https://programvare.uio.no/produkt/875.html?pid=3&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Site lisens Programmet er tilgjenglig for alle brukere på UiO
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Ja Ja
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Ja Ja

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering For privat maskin: https://winprog.uio.no
Silent-install For UiO-drevet maskin: https://software.uio.no
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Datoer
Opprettet:09.11.2017
Sist endret:09.11.2017
Driftsnivå 1

Andre versjoner

Mac
f4 & f5transkript f5