Programvare ved UiO Programvaretilbudet sentralt ved UiO

Produkt: stORM

Versjon 2.0.7 for Windows

Programinformasjon

KategoriDatabaseverktøy
BeskrivelsestORM er et CASE-verktøy som gir en grafisk presentasjon av data ved utvikling av databaser. Du har mulighet til å designe systemer ved hjelp av NIAM symboler som objekter, broer, skranker.
Med det ferdige diagrammet, er det enkelt å se hvordan grupperingen bør gjøres. Det ferdige diagrammet kan grupperes og det kan genereres SQL kode for Oracle database samt kode for PowerBuilder og WebObjects.
Verktøyet har også flere andre egenskaper, men UIO har ikke lisens for alle disse.

Nærmere informasjon om stORM får du ved å traversere fra URL-en:
http://www.it-liberator.no/
Beskrivelsen av nyeste versjon Nyeste versjon av stORM for Windows:
https://programvare.uio.no/produkt/99.html?pid=3&latest=1

Lisens

Lisensbetingelse Site lisens
Lisensprogrammer - brukere og stedAnsattStudentTilknyttet
På kontor- /hovedmaskin Ja Nei Nei
På hjemme- og/eller reisemaskin Ja Nei Nei

Installering

Programmer kan gjerne installeres på forskjellige måter. Under finner du nødvendig informasjon for å installere:
Plassering P:\site\database\storm\2.0.7
Silent-install P:\site\database\storm\2.0.7\uio_setup.bat
SerienummerNoen programmer krever serienummer ved installasjon. Blir du bedt om å oppgi dette, kan du finne det i filen lisens.txt, som ligger i installasjonkatalogen for programmet.

Nyttig informasjon

Distributør Internett
Produsent IT Liberator AS
E-post: contact@it-liberator.com
Datoer
Opprettet:21.08.2008
Sist endret:28.11.2014
Driftsnivå 3

Andre versjoner

Mac
stORM 2.0.7